โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
📍ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
👉🏻ลิงค์ดาวน์โหลด คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส https://drive.google.com/…/1HTa80B_ybiqoqYrhLc2…/view