คุณภาณุพงศ์ ศักดาทร ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยได้เชิญรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่