📣📣แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย📍เส้นทางการจราจรแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษาดูเส้นทางเพื่อลดปัญหาในการเดินรถ🚩🚩วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นักเรียนเลิกเรียนเวลา 15.30 น.