โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมอบรมการสร้าง Portfolio เพื่อแนะนำเทคนิคและแนวทางการทำแฟ้มสะสมผลงานให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ