วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงความยินดีกับนางญาณิกา ปานทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสได้รับรางวัลสดุดีผู้ทําคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่