โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และนำนักเรียนขอพรก่อนเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2566 ณ พระตำหนักเจ้าแม่กวนอิมโชคชัย 4

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่