โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง การแข่งขันกีฑาสีภายใน “ฉงซินเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับมัธยมศึกษา) โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมกันนี้ นายคมสัน เกียวจันทึก นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมมอบเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จำนวน 40,000 บาท ในการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ดูรูปภาพเพิ่มเติก คลิก ที่นี่