โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตรา ชื่นดวง ชั้น ม.3/4 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง รายการ STC Match Day 2022 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม2565 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ