โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 และระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กลุ่ม 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแข่งขันระดับประเทศ ณ จังหวัดน่านต่อไป