ประกาศผลการประเมินพัฒนาการ ประเมินคัดเลือกและสัมภาษณ์ นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2566

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมและรายงานตัวนักเรียนได้ที่

ตึกอำนวยการ ชั้น2

วันที่4-6 มกราคม2566 เวลา 08.30-11.00 และ 13.00-15.00น.

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 ผลประเมินคัดเลือกและสัมภาษณ์-ม.1 คลิก ที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่4 ผลประเมินคัดเลือกและสัมภาษณ์-ม.4 คลิก ที่นี่

วันที่ 9-11มกราคม2566 เวลา 08.30-11.00 และ 13.00-15.00น.

ประถมศึกษาปีที่1 ผลประเมินคัดเลือกและสัมภาษณ์-ป.1 คลิก ที่นี่

ชั้นเตรียมอนุบาล ผลประเมินพัฒนาการ-ตอ. คลิก ที่นี่

ชั้นอนุบาล1 ผลประเมินพัฒนาการ-อ.1 คลิก ที่นี่

ชั้นอนุบาล2 ผลประเมินพัฒนาการ-อ.2 คลิก ที่นี่

ชั้นอนุบาล3 ผลประเมินพัฒนาการ-อ.3 คลิก ที่นี่