วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565 โดยมีนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน นำผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ร่วมพิธีไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการมอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กับครูและนักเรียน การเล่าประวัติความเป็นมาเทศกาลไหว้พระจันทร์ และการวาดภาพระบายสี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน และให้นักเรียนสามารถเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา ตลอดจนวิธีปฏิบัติตามประเพณีของวันไหว้พระจันทร์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก ที่นี่