วันที่ 20 มิถุนายน 2565 งานอนามัยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม เข้าร่วมอบรม “เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย รู้ใช้ผลิตภัณฑ์” จัดโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองผึ้ง ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปภาเพิ่มเติม คลิก