วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมรับขวัญน้องสู่รั้วโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน และเป็นการรับขวัญนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ผ่านกิจกรรมลอดซุ้ม โดยทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก