โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ พร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของจีน ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการเล่าประวัติเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง การสาธิตวิธีทำบ๊ะจ่าง และการระบายสี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก