📣โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19📍กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00

คลิกลิ้งเพื่อกรอกแบบประเมินตนเอง คลิก