นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายสวิง ไชยนาม นักการภารโรง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565