นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานศพ นายสวิง ไชยนาม นักการภารโรง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565