ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นตัวแทนทีมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนกีฬายุวชนและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 ภาค 5 ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 1.นายคณพร แก้วเกษ ม.5/6 ได้รับรางวัล ดังนี้- รางวัลเหรียญทอง รายการท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย – รางวัลเหรียญเงิน รายการท่าเดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย- รางวัลเหรียญทองแดง รายการท่ากบ 50 เมตร ชาย – รางวัลเหรียญทองแดง รายการท่ากบ 200 เมตร ชาย2.นางสาวพัชรพร จำปาศรี ม.5/6ได้ รับรางวัลเหรียญเงิน รายการท่าฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง