ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงฐิติภัทรา กันทวงศ์ ชั้น ม.3/6 นักกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันว่ายน้ำ ท่ากรรเชียง 50 เมตร หญิง เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬากีฬายุวชนและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 ภาค 5 ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565