ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นตัวแทนทีมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนกีฬายุวชนและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 ภาค 5 ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565 🥇 รางวัลชนะเลิศ รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี-เด็กชายภีมภพ ศรีถาวร นักเรียนระดับชั้น ม.2/3🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น ยุวชนชาย อายุไม่เกิน 14 ปี-เด็กชายภูมิพัฒน์ วงค์ขัน นักเรียนระดับชั้น ป.5/7🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม รุ่นยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี-เด็กหญิงสกุณา วีระสุวรรณนักเรียนระดับชั้น ป.6/1-เด็กหญิงจิราภา ชมภูมิ่งนักเรียนระดับชั้น ป.4/1-เด็กหญิงณัจฉรียา มารินักเรียนระดับชั้น ป.4/1