โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติภณ กันทะลือ น้องบอสตั้น นักเรียนชั้น อ.3/5 ที่ได้รับรางวัล Tablet ระดับอนุบาล 1-3 กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาที ภายใต้หัวข้อ “พลังเล็กสร้างอนาคต” พลังเล็กๆ ของเด็กจะช่วยอนาคตที่ดีให้ประเทศไทยหลังวิกฤตโควิดได้อย่างไร เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 แบบ New Normal (ในรูปแบบออนไลน์) จากกลุ่ม ปตท.