🏆👏🏓โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส All Thailand Table Tennis Championships 2021 Circuit 2 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ระดับประเทศ 4 ดาว ระหว่างวันที่ 6 – 9 มกราคม 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรางวัลการแข่งขันดังนี้🌟🥇รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ 15 ปี เด็กชายภีมภพ ศรีถาวร นักเรียนชั้น ม.2/3🌟🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่ 19 ปี นางสาวกฤติยา ศรีถาวร นักเรียนชั้น ม.6/1🌟🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ทั่วไป นางสาวกฤติยา ศรีถาวร นักเรียนชั้น ม.6/1