วันที่ 4 มกราคม 2565 มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของมูลนิธิปอเต็กตึ้ง กรุงเทพมหานคร ให้กับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมรับมอบ ณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล