บันทึกผลงานยอดเยี่ยมของผู้เข้าแข่งขัน จากกิจกรรมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่” ครั้งที่ 2