ที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสารภี โดยมี นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับและดูแลนักเรียนในการให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 อาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง