ซึ่งเป็นวันที่ อดีตประธานาธิบดี เหมา เจ๋อตุง ประกาศให้เป็นวันก่อตั้งหรือสถาปนาประเทศจีน ที่ปกครองโดยระบบสังคมนิยม ถือเป็นจีนใหม่ ภายใต้ชื่อว่า “สาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยความสำเร็จในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน นับมาจนถึงปัจจุบัน (2021) เท่ากับเป็นระยะเวลา 72 ปีแล้ว