ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอร่วมสืบสานเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยการนำเสนอสื่อวีดิทัศน์การสอนวิชาภาษาจีนในเทศกาลไหว้พระจันทร์