ในโอกาสมาเยือนโรงเรียนฯ พร้อมรับชมสาธิตการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักเรียนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน โดยมีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน รวมถึงผู้แทนองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ