โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รุ้งรดา ปันสีทอง นักเรียนชั้น ป.4/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี 2564 สนับสนุนโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์