โดยนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมกับองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพิสิษฐ์เกษม อาคารสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่