ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่องมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนและการพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ☎️ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารงบประมาณ โทรศัพท์ 053-105075 ต่อ 207 และ 086-4282434