โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอลิสา สังข์แก้ว ชั้น อ.2/5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศภาพถ่ายส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม อันดับ 1 กิจกรรมบอกรักคุณแม่ ส่งเสริมแม่ลูกผูกพันในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 จากโครงการเด็กทำดีเพื่อสังคม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสตรีไทย “แม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564