โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงดาริน บริสุทธิ์ ชั้น อ.2/2 ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็น “เยาวชนเรียนดี” (ชมรมจิตอาสาหัตถศิลป์ล้านนา) ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการส่งเสริมชื่นชมเด็กและเยาวชนเรียนดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดยชมรมจิตอาสาหัตถศิลป์ล้านนา