วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน นำผู้กำกับลูกเสือและยุวกาชาด พร้อมคณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการสร้างความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความร่มรื่นภายในโรงเรียน ณ แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา