โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 10 อัตรา