ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (Art For Kids) “หรรษาศิลป์ ศิลปินสร้างสรรค์” นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักในการเรียนรู้วิชาศิลปะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ อาคารสหศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4015303188512700