โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 14” ระดับอนุบาล โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน โดยมีทีมฟุตบอลจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1.โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 2.โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น และ 3.โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564 ณ สนามฟุตบอล แผนกปฐม