โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตลอดจนได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4001315213244831