นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.อนันต์ชัย รติวรรธนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT (การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบอาคารหัวเฉียว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา