ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยล้านนา นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยล้านนา และส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3992415984134754