สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่ดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ฝึกใช้แผนที่ดาว เพื่อบอกกลุ่มดาวบนท้องฟ้าและมีโอกาสใช้กล้องดูดาวจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3989201697789516