กองลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือสามัญได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิดควบคู่ทักษะทางสังคม โดยมี นางชนิสรา มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 9–10 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือ(ชั่วคราว) โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3981365931906426