โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับสมัครครูดนตรีจีน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ แผนกประถมศึกษา–มัธยมศึกษา☎️สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-105075 ต่อ 207