โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนม ประจำปีการศึกษา 2564📌 จำหน่ายแบบข้อเสนอผู้ประกอบการ วันที่ 1 – 19 มีนาคม 2564 ในวันทำการ เวลา 08.30-15.00 น. ในราคาชุดละ 50 บาท ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา☎️ สอบถามเพิ่มเติม 053-105075 และ 053-105076📌

หมายเหตุ : จำนวนนักเรียนชั้นปฐมวัยประมาณ 620 คน , ชั้น ป.1 – 3 ประมาณ 820 คน และชั้น ป.4 – ม.6 ประมาณ 1,800 คน