คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ในโอกาสนี้ คุณพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาจัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ละระดับชั้น และเพื่อเป็นการมอบทุนให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอำนวยการ แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3910235182352835