คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 นำคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ประกอบพิธีไหว้เจ้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ระดับประถม-มัธยม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3907878222588531