คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเป็นประธาน นำนักเรียนระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3892241630818857