วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน ร่วมวางหรีดเคารพศพในพิธีไว้อาลัย คุณมัทนา เจือศรีกุล ภรรยาคุณมานพ เจือศรีกุล อดีตกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ และผู้บริหารโรงเรียน ณ คริสตจักรจีนเชียงใหม่