🎉🏆โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงรุ้งรดา ปันสีทอง น้องจีจ้า ชั้น ป.3/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “หนูน้อยเชียงใหม่ 2564” จากกิจกรรมการเข้าประกวดหนูน้อยเชียงใหม่วัฒนธรรมล้านนาร่วมค้นหา “เยาวชนแห่งล้านนา”สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมภาษาล้านนาเชียงใหม่ รุ่นเล็ก อายุ 6-10 ปี ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยรอบคัดเลือก รอบแรก แสดงความสามารถพิเศษ เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ และเข้ารอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ สนับสนุนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
💃🥰⭐โดยมีนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประกวดหนูน้อยเชียงใหม่วัฒนธรรมล้านนา สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมภาษาล้านนาท้องถิ่นเชียงใหม่ ปี 2564 และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้เข้าไปพบนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเข้าพบนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่