เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมค่ายแกนนำจิตอาสา ป้องกันยาเสพติด โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม กัซซันพาโนราม่ากอล์ฟคลับ